Numismatika - úvod

Vítám profesionální i amatérské zájemce o numismatiku, ale i Vás, kteří jste se na tyto stránky dostali zcela náhodně a numismatika je pro Vás naprosto cizí pojem. Vítejte na prvním českém webu, který od roku 1997 přináší základní přehled vývoje hospodářských dějin, vývoje numismatiky jako vědního oboru a konečně i vývoje organizované numismatiky se zřetelem na české prostředí. Na těchto stránkách najdete kapitoly:

Pojem a definice numismatiky, vymezení studijního oboru, dílčí členění.

Co jsou vlastně peníze, kdy, kde, jak a proč vznikly, smysl a význam peněz ve starověku, středověku a v novověku, jejich funkce všeobecného ekvivalentu a uchovatele hodnot, zákony oběživa (Kopernik - Gresham), náboženství, církev a peníze, umění a peníze, peníze dnes, peníze v budoucnu, numismatika a sběratelství.

První užití mincí Lydii, předmonetární platidla, keltské období, první české mince - denárové a brakteátové období (970 - 1300), pražské groše a grošové období (1300 - 1547), exkurs - první hrubé stříbrné mince v Evropě (1472 - 1520) a jáchymovské šlikovské tolary (1519 - 1520), tolarové období (1520 - 1753), konvenční měna (1753 - 1857), období rakouské měny (1857 - 1892), korunová měna (1892 - 1918).

Mincovní výroba, vývoj mincovních strojů - průbojníky, válcovací stroje, válcovací razicí stroje, balanciéry, moderní kloubové lisy.

Zájem o numismatiku od dob Aristotela po současnost, perspektivy vědecké numismatiky.

Numismatická oddělení: Národního muzea v Praze, Moravského muzea v Brně a Západočeského muzea v Plzni.

Vznik a vývoj České numismatické společnosti, současnost.

Stručně o autorovi těchto stránek.

Odkaz na blog se zajímavostmi zejména o českých mincích.