Česká numismatická společnost

Amatérské i profesionální zájemce o numismatiku, resp. sbírání platidel sdružuje Česká numismatická společnost (ČNS). Tato byla založena po vzniku samostatné Československé republiky (v roce 1919) a navazuje na tradici prvního českého sdružení Verein für Numismatik a pozdějšího Kroužku numismatiků v Praze. V současnosti má ČNS kolem 3 000 řádných členů. Jejím hlavním cílem je, podle stanov, osvětová a publikační činnost v oboru numismatiky. Ve spolupráci s Národním muzeem v Praze vydává ČNS periodikum Numismatické listy, v nichž jsou čtenáři pravidelně informováni o výsledcích odborného výzkumu, o činnosti předních numismatických pracovišť, či o nové literatuře nebo nových pamětních mincích, které emituje Česká národní banka.

ČNS má v České republice řadu poboček: Brno; Česká lípa; České Budějovice; Děčín; Domažlice; Habartov; Havířov; Hradec Králové; Cheb; Chomutov; Ivančice; Jihlava; Karviná; Kladno; Kolín - Kutná Hora; Kroměříž; Liberec - Jablonec; Louny; Mladá Boleslav; Náchod; Nymburk - Poděbrady; Olomouc; Ostrava; Pardubice; Plzeň; Praha; Příbor; Příbram; Šumperk; Tábor; Teplice; Třinec; Turnov; Uherské Hradiště; Ústí n. Labem; Ústí n. Orlicí; Vsetín; Zlín a "Papírová platidla" Praha; nejnověji internetová pobočka Pražské groše. Většina těchto poboček připravuje pravidelně členské schůzky, odborné přednášky, výstavy, či numismatické aukce.

Navštivte www stránky ČNS:
Česká numismatická společnost

Nebo stránku ČNS, pobočky Pražské groše:
Česká numismatická společnost, pobočka Pražské groše

Další informace o činnosti České numismatické společnosti a jejích poboček, jakož i informace o podmínkách a možnostech členství v ČNS, mohou případní zájemci získat také na adrese sekretariátu ČNS:

Česká numismatická společnost,
Arménská 1372/10,
101 00 PRAHA 10

nebo na telefonu:
++420 271 730 775